Kontejnery Ostrava

Společnost Kontejnery Ostrava, s.r.o. se sídlem v Ostravě poskytuje stavebním firmám pronájem obytných, materiálových, skladových a sanitárních kontejnerů.

Zaměřujeme se na poskytování služeb malým a středním stavebním firmám, které požadují pronájem kontejnerů. Zpravidla se jedná o uskladnění drobného nářadí, pracovních oděvů a věcí osobní spotřeby, ubytování pracovníků, nebo zřízení mobilních kanceláří. Současně poskytujeme sanitární kontejnery.

Pronajímané kontejnery jsou využívány vždy individuálně a netvoří stavební celky a sestavy. V případě bližšího zájmu nás bezprostředně kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech.